Cennik


Bilet wstępu na siłownię: 

  • normalny- 10 zł/1h
    dopłata za każde kolejne pół godziny -5 zł
  • Karnet miesięczny- 120 zł
  • Osoby między 16 a 18 rokiem życia zobowiązane są do dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Wynajęcie sali gimnastycznej:

  • jednorazowo 1 godzina  -150 zł
  • wynajęcie komercyjne dla firm i osób prywatnych na podstawie stałej umowy min. 10 miesięcy w roku: 1 godzina  - 130 zł
  • jednorazowo dla klubów i stowarzyszeń sportowych 1 godzina  - 70 zł
  • wynajęcie stałe dla klubów i stowarzyszeń oraz szkół na podstawie stałej umowy min. 10 miesięcy w roku: 1 godzina - 60 zł
  • wynajęcie dla szkół oraz klubów, stowarzyszeń na organizację meczów, turniejów lub innych rozgrywek zaplanowanych w harmonogramie, określonych przez instytucje edukacyjno-wychowawcze, szkoły, kuratorium, kluby, związki sportowe, etc:  4 godziny  - 240 zł, każda dodatkowa godzina ponad określone płatna 130 zł

karnet.jpg