Cennik


Cennik biletów wstępu na ślizgawki oraz usług na lodowisku w Spodku obowiązujący od 2 stycznia 2024 roku.

 normalny   20 zł 
 ulgowy * 14 zł
 dla dzieci do lat 7** 10 zł 
studenckie czwartki** 10 zł

 rodzinny 2+2***

instruktorski****

50 zł
wypożyczenie łyżew 15 zł
naostrzenie łyżew 25 zł
pingwinek do nauki jazdy 15 zł
bezpieczny zestaw do jazdy
(kask + kamizelka)
5 zł

* Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

** W obu przypadkach obowiązuje ta sama zasada, weryfikacja uprawnienia do ulgi jest sprawdzana na miejscu (w przypadku studentów ważna legitymacja studencka). Ulga dla studentów realizowana jest tylko w czwartki wskazane w harmonogramie. 

*** Bilet rodzinny upoważnia do wejścia dwie osoby dorosłe oraz dwoje dzieci - uczniów do ukończenia szkoły średniej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

**** Bilet instruktorski upoważnia do wejścia dwie osoby - instruktor + uczeń, każdy kolejny uczestnik zajęć indywidualnych z instruktorem płaci zgodnie z cennikiem