Media


KONTAKT DLA MEDIÓWMarta Stach
Account Manager
m.stach@imagopr.pl
+48 609 808 119
+48 (32) 608 29 85
Imago Public Relations
Dworska 1
40-584 Katowice

 Prosimy o wypełnienie akredytacji:

 

Jednocześnie informujemy, że:

 1.       Liczba akredytacji jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 września 2017 r. O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator, o czym poinformujemy w wiadomości przesłanej na podany w formularzu adres email.

2.       Podczas wydarzenia obowiązuje stosowanie się do podanych przez Organizatora zasad foto/wideo. Zasady foto/wideo przekazane zostaną drogą elektroniczną najpóźniej 22 września 2017 r.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznanej akredytacji, jeżeli takie będzie życzenie managementu artystów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje managementu.

4.       O sposobie odbioru akredytacji poinformujemy drogą elektroniczną najpóźniej do 22 września 2017 r.

5.       Akredytacje prasowe na koncert „Kilar w 85. Rocznicę urodzin. Katowice 2017” w  są bezpłatne, imienne i nie podlegają zamianie.

6.       Przyznane akredytacje uprawniają do przebywania w wyznaczonych przez Organizatora strefach prasowych oraz wejścia fotoreporterów do wyznaczonych stref w pobliżu sceny, podczas ściśle określonych przez Organizatora wydarzeń i w wyznaczonym przez niego czasie.