REGULAMIN


REGULAMIN
„Urodziny na basenie”

1. „Urodziny na basenie” organizowane są na terenie kompleksu hali widowiskowo-sportowej „Spodek”, którym zarządza PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na podstawie umowy koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo – Sportową „Spodek”.
2. „Urodziny na basenie” mogą być organizowane w sobotę i niedzielę w godzinach 13-17 oraz we wtorki i czwartki w godzinach 16-19. Dostępność wolnych terminów jest ograniczona, ze względu na potrzebę zaoferowania wyłączności dla Zamawiającego i zostanie dokładnie wskazana po skierowaniu zapytania rezerwacyjnego. Zapytania rezerwacje przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny na stronie www, a następnie zamówienie jest uzgadniane indywidualnie przez dedykowanych pracowników PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o.
3. Rezerwacja następuje poprzez przesłanie do PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. uzupełnionej (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) i podpisanej „Karty Zamówienia” oraz wpłacenie w kasie (lub inny uzgodniony sposób) zaliczki w wysokości 50% ceny usługi. PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania w dowolnym momencie imprezy z przyczyn zewnętrznych ( wszelkie awarie techniczne, uszkodzenia urządzeń basenowych), bez zapewnienia innego obiektu.
4. W ramach „Urodziny na basenie” w niecce basenowej może przebywać maksymalnie 16 uczestników. Jednocześnie na terenie basenu mogą przebywać dodatkowo maksymalnie dwie osoby ze strony Zamawiającego oraz dwóch animatorów (ratowników), pozostali rodzice proszeni są o oczekiwanie poza basenem lub skorzystanie z innych atrakcji oferowanych w obiekcie.
5. Rozpoczęcie „Urodzin na basenie” zaczyna się od wejścia całej grupy uczestników na basen, po wcześniejszym przebraniu w szatni. Nie jest możliwe dochodzenie nowych uczestników w trakcie imprezy. Długość imprezy oraz zakres animacji jest uzależniony od wybranego wariantu usługi.
6. W trakcie korzystania z basenu w ramach „Urodziny na basenie” obowiązują zasady korzystania z basenu zawarte w Regulaminie basenu. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowaniu gości o zasadach „Urodzin na basenie”, a w szczególności o konieczności zapewnienia odpowiedniego stroju.
7. Ze względów bezpieczeństwa cały catering będzie zapewniony przez PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. zgodnie z wybranym wariantem usługi lub przez niezależny współpracujący podmiot zewnętrzny (wskazany w ustaleniach). Nie jest możliwe wnoszenie na teren basenu swoich produktów spożywczych, a w szczególności rodzice nie mogą wnieść samodzielnie zamówionego tortu.
8. Korzystanie z basenu możliwe jest wyłącznie w obecności ratownika, w ramach w usługi „Urodziny na basenie” ratownik jest zapewniony przez PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o.
9. Administratorem danych osobowych zebranych przy zamawianiu i realizacji „Urodzin na basenie” jest: PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; odo@ptwp.pl
10. Zebrane w zapytaniu rezerwacyjnym dane osobowe przetwarzane będą w celu: identyfikacji zgłoszenia i realizacji usługi, w tym kontaktowania się ze zgłaszającym, uzyskiwania dodatkowych informacji wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zakresu zamówionych usług, informowania o warunkach realizacji, płatnościach i usługach towarzyszących,
11. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z zapytania rezerwacyjnego jest niezbędne do wykonania umowy i świadczenia usługi „Urodzinki na basenie”.
12. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub wycofać udzielone zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl.
13. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.

Regulamin zatwierdził: Marcin Stolarz, Prezes PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o.