RAPORT: Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2019 roku


W lutym 2020 opublikowany został RAPORT dotyczący rynku turystyki biznesowej w Katowicach w 2019 roku. Dokument autorstwa dr Krzysztofa Cieślikowskiego jest badaniem rynkowym uczestników spotkań konferencyjnych.

"W 2019 roku w Katowicach łączna liczba spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych wyniosła 6 453. W tym 25,0 % z nich (czyli 1 611) trwało dwa dni lub dłużej. Ponadto, należy zauważyć, że 5 451 spotkania biznesowe zrealizowano w hotelach (84,5% z ogólnej liczby w Katowicach), a pozostała część (1 002) w innych obiektach.

W porównaniu do roku 2018 (gdy odnotowano 6 170 wydarzenia) łączna liczba spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w 2019 roku jest większa o 283 spotkania biznesowe, co oznacza wzrost liczby takich wydarzeń w mieście Katowice o 4,59% r/r.

W 2019 roku wzrosła także liczba uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych w Katowicach, z 757 630 osób w 2018 r. do 1 020 187 osób w 2019 roku (czyli o 34,7%).

Całkowita liczba dni konferencyjnych w Katowicach w 2019 roku wyniosła 8 259, czyli średni czas trwania konferencji i innych wydarzeń biznesowych wyniósł 1,28 dnia. Najwięcej spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, jak i dni konferencyjnych odnotowano w październiku. Natomiast najwięcej uczestników takich wydarzeń odwiedziło Katowice w marcu 2019 r.

Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w Katowicach (największej zadaszonej powierzchni konferencyjnej w Polsce) w 2019 roku zrealizowano 251 spotkania konferencyjne i inne wydarzenia biznesowe, w których wzięło udział 727 823 osób. Największym wydarzeniem było Intel Extreme Masters (IEM). Łączna liczba uczestników przekroczyła 174 000 osób. W Katowicach w 2019 r. ponownie zrealizowano wile międzynarodowych wydarzeń biznesowych, a także ogólnopolskich, z różnych sektorów gospodarki.

Licznym wydarzeniom biznesowym w Katowicach, towarzyszą także wydatki uczestników na różne usługi w obiektach konferencyjnych, jak i mieście. Ogólne wydatki badanego delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2019 r. wyniosły średnio 749,04 zł na osobę w tym na nocleg 399,22 zł. Przy czym średni czas pobytu osoby nocującej w trakcie konferencji w Katowicach to 2,05 doby, zatem delegaci nocujący w Katowicach wydali średnio na jeden dzień około 365,39 zł, koszt jednego noclegu takich osób wyniósł 194,74 zł (co stanowi 53,3% z ogólnych dziennych wydatków uczestnika) Delegaci, którzy zadeklarowali jakiekolwiek wydatki poniesione w Katowicach, ale nie skorzystali z noclegu, wydali średnio w Katowicach 178,06 zł (w 2018 r. było to 157,01 zł, czyli wzrost o 13,4%). Przy czym uśredniona kwota z wydatków uwzględniająca wszystkich uczestników spotkań konferencyjnych, niekorzystających z noclegów (razem z tymi osobami, które w ogóle nic nie wydawały w Katowicach) wyniosła w 2019 r. w trakcie jednej konferencji 64,19 zł na dzień na osobę. Ponadto 24,8 % z ogólnej liczby spotkań konferencyjnych w Katowicach, w których uczestniczyli w ciągu całego roku 2019 badani delegaci, zrealizowane było przez nich z noclegiem. Mając ogólną liczbę uczestników wydarzeń biznesowych w Katowicach, z podziałem ich na uczestników ponoszących w mieście wydatki jakiekolwiek i nie ponoszących, a także ich dalszy podział na uczestników nocujących w Katowicach i nienocujących, oraz średnie ich wydatki związaną z taką ich aktywnością w mieście Katowice, oszacowano całkowitą kwotę wydatków uczestników spotkań biznesowych w Katowicach. Zatem, w 2019 roku całkowite wydatki uczestników spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych poniesione przez nich w Katowicach wyniosły niemal 210 mln zł (209 830 478,70 zł) a to oznacza wzrost r/r o 12,07 % ( z kwoty 187 232 799,85 zł w 2018 r.).

W świetle badań oczekiwań i preferencji uczestników spotkań konferencyjnych, Katowice są miastem, które spełnia wymagania delegatów dla organizacji spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych. Do miasta „przyciągane” są coraz bardziej znaczące międzynarodowe spotkania konferencyjne i realizowane są kolejne inwestycje infrastrukturalne poprawiające m.in. dostępność komunikacyjną Katowic (budowa centrów przesiadkowych, czy też przebudowa kilku węzłów drogowych. Wraz z rozwojem popytu na te spotkania rozwija się także baza noclegowa w mieście (oferująca w 2019 r. w 22 hotelach 2 206 pokoje, w tym 1 129 pokoje w 6 hotelach skategoryzowanych na cztery gwiazdki). W 2020 r. planowane są otwarcia dwóch hoteli, a do 2022 r. 5 kolejnych (wszystkie inwestycje już są w trakcie realizacji, w standardzie czterogwiazdkowym). Uzupełnią one bazę noclegową dla biznesowych gości i uczynią miasto Katowice jednym z najatrakcyjniejszych dla organizacji spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w Polsce. W najbliższych latach przybędzie w Katowicach łącznie 1 083 nowych pokoi w 7 hotelach. Oznacza to wzrost o 49% ogólnej liczby pokoi hotelowych, a w segmencie oferty dla klientów zainteresowanych pokojami w hotelach czterogwiazdkowych oferta w mieście Katowice niemal się podwoi (wzrost o 96%). Takiej dynamiki rozwoju na lata 2020 – 2022 nie wykazuje żadne miasto w Polsce. 

Zachodzące w ostatnich latach zmiany w Katowicach i aktywne zaangażowanie administracji miasta w rozwój turystyki biznesowej (w tym realizacja postanowień uchwały Rady Miasta Katowice Nr LIII/1257/14 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice), sprawiły, że Katowice stają się coraz bardziej znaczącym w regionie miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów. Katowice są miastem coraz chętniej wybieranym na organizację międzynarodowych wydarzeń biznesowych.

Analizując ogólną liczbę uczestników spotkań biznesowych w Katowicach od 2012 roku należy zauważyć, że pierwszy raz liczba w historii liczba ta przekroczyła 1 mln osób, co oznacza wzrost aż o 34,66% r/r. Zatem, po organizacji w Katowicach wielkiej międzynarodowej konferencji klimatycznej COP24 w grudniu 2018 r., która była kamieniem milowym w rozwoju turystyki biznesowej w mieście, niemal wszystkie znaczące podmioty na rynku turystyki biznesowej w Katowicach odnotowały większą liczbę uczestników swoich wydarzeń biznesowych, a w obiektach spotkań - Spodek i MCK Katowice zrealizowano w 2019 r. kolejne międzynarodowe wydarzenia. Kalendarz wielkich i ważnych wydarzeń na kolejne lata powoli się wypełnia, stając się jednym z wyznaczników rozwoju miasta i regionu."

Pełny raport: https://bit.ly/2UtHCTz