Światowy Dzień Chorób Rzadkich

raredisesa

Co roku, w ostatni dzień lutego przypada Światowy Dzień Chorób Rzadkich (Rare Disease Day, RDD). Jednym ze skutecznych sposobów zwrócenia światowej uwagi na tę problematykę jest podświetlanie znanych obiektów architektonicznych w kolorach przyjętych jako barwy Światowego Dnia Chorób - w tym roku również Spodek zostanie podświetlony.

Warto podkreślić, że istnieje ponad 6 tys. zidentyfikowanych chorób rzadkich, które zgodnie z definicją przyjętą w UE dotyczą mniej niż 5 osób na 10 000 osób (w Europie to ok. 30 mln mieszkańców, a w Polsce ok. 3 mln osób). Przyjmuje się zatem, że od 6 do 8 % populacji na świecie choruje na choroby rzadkie, a to więcej niż wszystkie osoby chore na AIDS i różnego rodzaju nowotwory 

Wszystkie działania podejmowane w ramach RDD mają na celu budowanie coraz większej świadomości społecznej nt. chorób rzadkich oraz wyzwań stojących przed osobami i rodzinami nimi dotkniętymi. Wśród znanych dotychczas rozświetlonych obiektów warto wymienić Empire State Building w Nowym Jorku, Burj Khalifa w ZEA czy Koloseum w Rzymie.

Więcej o RDD: www.rarediseaseday.org/page/news/world-landmarks-shining-a-light-for-rare-disease-day-individual-and-local-efforts-send-a-global-message