Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów

1408x594.jpeg

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów.

Cel wdrażanych procedur:

  • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań / wydarzeń oraz pracowników / dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie.
  • Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
  • Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem wydarzeń i spotkań.
  • Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania
  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju.