Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. Tymczasowe uszczelnienie kopuły dachu HWS Spodka.


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. Tymczasowe uszczelnienie kopuły dachu HWS Spodka. Celem postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nieobjętego przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto jest wybór firmy, która wykona zadanie polegające na: uszczelnieniu okien oddymiających, ślusarki aluminiowej, obróbek blacharskich

Więcej informacji w załącznikach do pobrania: