Sobel - Muszę to wykrzyczeć

28 listopada 2024, czwartek

1150x600.jpg

Bilety

Sprzedaż biletów rozpocznie się w środę (10.04.2024), o godz. 15.22. 

Informacje organizacyjne

Dokładny harmonogram otwarcia bram i rozpoczęcia koncertu zostanie podany bliżej wydarzenia.

Przypominamy zasady uczestnictwa osób niepełnoletnich:

osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniu tylko pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostają podczas wydarzenia, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej,

osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, mogą uczestniczyć w wydarzeniu pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz podpisanej przez opiekunów prawnych zgody na uczestnictwo w imprezie.

Pobierz oświadczenie: https://soldoutagencja.pl/oswiadczenia

Część zysku ze sprzedaży biletów zostanie przekazana na wsparcie realizacji aktualnych potrzeb w wybranych Domach Dziecka w województwie dolnośląskim.

Organizator

SOLD OUT Agencja
kontakt@soldoutagencja.pl

Po kilku latach przerwy wydawniczej Sobel wraca na scenę z najnowszym materiałem. W związku z muzyką musi to wykrzyczeć w największych miastach w Polsce. 

×