XX Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2018

27 marca 2018, wtorek - 28 marca 2018, środa

Targi edukacja w Spodku 2018

Organizator

Biuro Organizacyjne
XX Ogólnopolskie Targi EDUKACJA 2018
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax. 32 209 17 01 wew. 24, 209 16 90, 502 050 886
targi@fundacja.katowice.pl  
www.fundacja.katowice.pl 

Corocznie katowicki Spodek staje się prawdziwym targowiskiem wiedzy. Targi „Edukacja” to miejsce szerokiej prezentacji oferty edukacyjnej publicznych i prywatnych, polskich oraz zagranicznych szkół i placówek dydaktycznych na różnych poziomach nauczania. Od lat głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie jak najszerszej oferty edukacyjnej jego adresatom, czyli młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich oraz studentom z naszego regionu.

Imprezami towarzyszącymi w tej edycji będą X Salon Funduszy oraz VI Salon Edukacyjny.
W obu salonach, każdego dnia trwania Targów „Edukacja” przeprowadzane zostaną bezpłatne wykłady, warsztaty, ćwiczenia i szkolenia oraz spotkania z ciekawymi osobami adresowane do młodych ludzi wraz z nauczycielami. W ramach Salonu Funduszy i Salonu Edukacyjnego zaplanowane zostały po cztery zajęcia na każdy dzień, wypełnione po brzegi atrakcyjnie przekazywaną wiedzą.
Rangę wydarzenia XX Ogólnopolskich Targów „Edukacja 2018” podnoszą honorowe patronaty takich notabli jak: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski oraz Prezydent Miasta Katowice.

Organizatorem imprezy jest Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży Viribus Unitis.

IX Salon Funduszy Europejskich
IX Salon Funduszy Europejskich jest częścią Targów Edukacyjnych. Jest to wydarzenie skierowane do wszystkich tych osób, które zainteresowane się czerpaniem korzyści z tego, co daje nam członkostwo w Unii Europejskiej. W ramach Salonu można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, podczas których młodzież dowie się, czym jest program Erasmus+ i jak skorzystać z oferowanych przez niego możliwości, pozna zalety wypływające z odbycia stażu lub praktyki w jednej z unijnych instytucji oraz nauczy się konstruowania własnego europejskiego CV. Niektóre kwestie mogą zostać przedstawione także w innych językach.

VI Salon Edukacyjny
VI Salon Edukacyjny jest kolejnym wydarzeniem towarzyszącym Targom Edukacyjnym, podczas którego przeprowadzone zostaną następujące bezpłatne warsztaty:

Rejestracji na warsztaty dokonać można za pośrednictwem strony internetowej:
http://www.targi-edukacja.eu/rejestracja_grup.html,
poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl,
fax. 32 209 17 01 wew. 25  lub telefonicznie.

Informacji na temat  X Salonu Funduszy Europejskich oraz VI Salonu Edukacyjnego udziela Pan Michał Witas – tel. 32 702 11 64 lub 32 209 17 01 wew. 22.